Книга обліку розрахункових операцій


Додаток 3
до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого ДПА України
від 1 грудня 2000 р. № 614Форма книги обліку розрахункових операцій
на господарську одиницю

Титульна сторінка


КНИГА
обліку розрахункових операцій

№ ____________________


Зареєстрована державною податковою інспекцією __________________________________

(назва органу ДПС)

для використання в _______________________________________________________________

(назва господарської одиниці)

за адресою _____________________________________________________________________.


Належить ________________________________, код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) ________.

(назва суб'єкта господарювання)


Номер установленого засобу контролю __________ Кількість аркушів ____________


Реєстрацію здійснив ______________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали посадової особи органу ДПС)


Дата реєстрації ___________.


Розпочата _______________.

Закінчена _______________.


Сторінки для щоденних записів


^ Облік розрахункових квитанцій та руху готівки


(грн., коп.)

Дата

Номер розра-
хункової книжки

Номер та серія розрахункової квитанції

Сума готівки

Сума розрахунків

Сума ПДВ

Видано при поверненні товару

першої

останньої

службове внесення

службова видача

загальна

за ставк. ПДВ 20 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5008529489095581.html
5008620377550605.html
5008784965101323.html
5008855942536218.html
5008963329160295.html