1.5. Розвиток науково-технічної та наукової сфери - Програми економічного І соціального розвитку Полтавського району...^ 1.5. Розвиток науково-технічної та наукової сфери


Оцінка поточної ситуації

У 2010 році у районі займалося інноваційною діяльністю 2 підприємства (13,3 % від загальної кількості підприємств). Обсяг реалізованої інноваційної продукції склав 18,5 % від усієї реалізованої промислової продукції. Всього обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2010 році склав 11419,9 тис. грн..

На даний час займаються інноваційною діяльністю також 2 підприємства.

Всього протягом 2011 року підприємствами витрачено на інноваційну діяльність 2,0 млн. грн.. Кошти вкладалися воновлення технології виробництва.


Визначення проблем, які необхідно вирішити:

- відсутність достатніх коштів підприємств району для впровадження інновацій;

- недосконалість законодавчої бази з питань інноваційної діяльності;

- відсутність кваліфікованих кадрів з питань інноваційної діяльності.


Основні завдання на наступний рік:

-   сприяння вітчизняним та іноземним інвесторам в отриманні  повної інформації з боку державних установ щодо об’єктів інвестування;

- розвиток галузі тваринництва агропромислового комплексу, впровадження прогресивних технологій у виробництво та переробку сільськогосподарської продукції;

-   реконструкція і технічне переоснащення промислових підприємств та підприємств агропромислового комплексу;

- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, як вирішального напряму ефективного розвитку економіки району;

-   координація роботи по створенню сприятливих умов для розвитку інноваційного та інвестиційного розвитку шляхом проведення робіт по відведенню нових земельних ділянок, погодженню технічної документації, наданню необхідних дозволів та рішень.


Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань:

- придбання більш економної та ефективної сільськогосподарської техніки.


^ 1.6. Інвестиційна політика


Оцінка поточної ситуації

Обсяг інвестицій в основний капітал з наростаючим підсумком з початку року за 9 місяців поточного року склав 223,1 млн. грн., темп зростання обсягу інвестицій в основний капітал склав 100,9% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Обсяги інвестицій у основний капітал (крім інвестицій із державного бюджету) у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком із початку року склав 3349,3 грн.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком із початку інвестування склав 130,8 доларів США, темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій склав 100,2 % до обсягів на початок року.

У 2011 році суттєво оновлено машино-транспортний парк сільгосппідприємств. Так за кошти підприємств придбано 25 одиниць техніки на суму 6,8 млн. грн., в тому числі 4 зернозбиральні комбайни на суму 3,6 млн. грн.

Проводиться робота щодо формування бази даних земельних ділянок, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам. На даний час, земельні ділянки описуються та в найближчий час будуть виставлені на ресурсі Українського Інвестиційного Порталу.

Триває реалізація в районі проекту ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 2 фаза», на даний час розробляються мікропроекти в чотирьох сільських громадах району.

Загальна вартість мікропроектів, що будуть реалізовані у 2012 році громадами району в межах Проекту становитиме близько 900,0 тис. грн.


Визначення проблем, які необхідно вирішити:


Основні завдання на наступний рік:

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій в район;

- сприяння забезпеченню реалізації інвестиційних проектів у пріоритетні види економічної діяльності для вирішення соціально-економічних проблем територій;

- створення бази даних земельних ділянок, що пропонуються інвесторам та розміщення цієї інформації на регіональних та загальнодержавних Інтернет-ресурсах;

- освоєння коштів державного та місцевого бюджетів на розвиток об’єктів соціальної інфраструктури та залучення на ці цілі коштів приватних інвесторів;

- продовження практики продажу вільних земельних ділянок та виробничих майданчиків на аукціонах;

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань

Показники

2010 факт

2011

очікуване

2012

прогноз

Обсяг інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

293,2

275,6

310,0

у % до попереднього року у порівняних цінах

114,3

84,6

105,2


^ 1.7. Розвиток торгівлі


Оцінка поточної ситуації

У 2010 році в районі функціонувало 214 закладів торгівлі. Станом на 01.01.2011 року кількість магазинів збільшилася на 2 одиниці до 216 одиниць, в тому числі: 141 продуктовий магазин, 15 промислових магазинів. В районі діє 1 роздрібно-гуртовий магазин «Метро»

Також, в районі налічується 35 закладів громадського харчування, в тому числі: 7 ресторанів та 27 кафетеріїв.

На території району відсутні ринки.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств склав у 2010 році 189,3 млн. грн., що на 24,8 % більше ніж у 2009 році. За І півріччя 2011 року обсяг роздрібного товарообороту підприємств склав 135,5 млн. грн. і становив 151,0 % від аналогічного періоду минулого року.


Визначення проблем, які необхідно вирішити:


Основні завдання на наступний рік:

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань:

ІІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ.


^ 2.1. Розвиток промисловості


Оцінка поточної ситуації

За підсумками січня-жовтня 2011 року в районі спостерігалося нарощування обсягів промислового виробництва. За звітний період обсяг промислового виробництва склав 44,9 млн. грн. та склав 103,5 % у порівняні з аналогічним періодом минулого року.

Питома вага району в обласному виробництві промислової продукції складає 0,01%.

За 9 місяців 2011 року фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування по району був збитковий і становив 97,5 млн. грн. Збитково спрацювало 22,7 % підприємств від їх загальної кількості, якими допущено збитків на суму 107,6 млн. грн. З позитивним результатом спрацювало 77,3 % підприємств, якими отримано прибутків на суму 10,1 млн. грн.

В районі діє близько 18 промислових підприємств.

В галузі «виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріали)» підприємства району наростили обсяги виробництва за наступними видами продукції: в 4,6 рази виробництво цегли, на 42,1 % виробництво збірного залізобетону, на 82,2 % асфальтобетону, на 3,3 % бетону товарного, той же час зменшено обсяг виробництва за наступними видами продукції: бетонні вироби на 26,6 %, бетон розчинний товарний на 42,0 %, шпат польовий на 21,8 %.

В 2,8 рази збільшилося виробництво кормів готових для сільського господарства.

Збільшилося виробництво практично всіх видів продукції галузі «легкої промисловості».


Основні завдання:

- підтримка розвитку промислових підприємств;

- сприяння збільшенню обсягів виробництва промислової продукції;

- підвищення конкурентоспроможності продукції.

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань

Показники

2010 факт

2011

очікуване

2012

прогноз

Зростання обсягів продукції промисловості, усього (млн. грн.)

61,8

63,8

64,42.2. Енергозбереження


Оцінка поточної ситуації

В районі розроблені енергозберігаючі заходи, які враховані при формуванні ІV етапу обласної Програми „Збережемо енергоресурси Полтавщини на 2009-2011 роки”.

В рамках виконання заходів даної програми загальна сума економії паливно-енергетичних ресурсів по всіх галузях економіки за І півріччя 2011 року склала 437,3 тис. грн., з них:

Постійно здійснюється моніторинг використання енергоресурсів і проводиться аналіз виконання заходів Програми. Працює районна комісія з координації роботи з питань енергозбереження. Всі бюджетні установи постійно вживають заходи щодо правильності обліку і звітності в питаннях використання енергоресурсів, чіткого дотримання установлених лімітів.

6 сільських рад здійснили реконструкцію мереж вуличного освітлення Полтавського району з використанням енергозберігаючих технологій, протягом року було освоєно 567 тис. грн.

Терешківською сільською радою виділені кошти в сумі 302 тис. грн. для капітального ремонту внутрішньо-будинкових електромереж.

Проводяться роботи по переведенню на індивідуальне опалення житлових будинків в селах Терешки, Супрунівка.

Крім того необхідно здійснити реконструкцію котелень КП „ЖКК” с. Розсошенці, які до 2014 року здійснюватимуть опалення багатоповерхових будинків.


Визначення проблем, які необхідно вирішити:


Основні завдання на наступний рік

- впровадження енергоефективних технологій і матеріалів у реальному секторі економіки та домогосподарствах;

- впровадження енергоефективних технологій і матеріалів у бюджетній сфері.


Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань

- організація виробництва ТОВ «Інстайл» сонячних колекторів, як альтернативного виду енергії;


^ 2.3. Розвиток сільського господарства та підвищення його конкурентоспроможності


Оцінка поточної ситуації

У 2011 році валовий збір зернових та зернобобових склав 127,3 тис. тонн при урожайності – 37,0 ц/га по сільгоспвиробниках району, що на 32 % більше до попереднього року.

Цукрового буряку за 2011 рік по господарствах району зібрано 22,0 тис. тонн з середньою урожайністю 325,0 ц/га, що більше проти минулого року на 22 %.

Під урожай 2012 року господарствами району посіяно озимих культур на площі 6,8 тис. га, з них зернових культур на зерно 6,4 тис. га.

Із прогнозованої площі підготовки зябу – 34,5 тис. га, піднято зябу – 26,0 тис. га.

Слід відзначити, що сільськогосподарські товаровиробники в цілому по району забезпечені насінням ярих культур з урахуванням страхового фонду.

Станом на 01.10.11року галузь тваринництва в районі утримують 14 господарств в кількості: ВРХ – 7502 гол. в тому числі корів - 2936, поголів’я свиней складає – 5524 гол.

За 9 місяців 2011 році в сільськогосподарських підприємствах району було вироблено молока – 11,08 тис. тонн, що на 9% більше проти відповідного періоду минулого року, виробництво м’яса зменшилося на 4%.

В районі вирощуванням птиці займаються 2 сільськогосподарських підприємства: СТОВ «Злагода» – 7437 гол. та КВК № 29 – 1994 гол., а галуззю вівчарства – ДП «Вітал-Агро» з кількістю поголів’я 146 гол. та КВК № 29 з поголів’ям 109 гол.

У районі для проведення зимівлі худоби заготовлено 3,7 тис. тонн сіна, 12,8 тис. тонн сінажу, 39,9 тис. тонн силосу кукурудзи, 5,4 тис. тонн фуражного зерна.


Визначення проблем, які необхідно вирішити:

- розпаювання земель ДП СГ «Ювілейне»;

- утилізація заборонених, невизначених, непридатних хімічних засобів захисту рослин, що зберігаються на території району.


Основні завдання на наступний рік

- реалізація основних напрямків державної аграрної політики щодо формування конкурентоспроможного аграрного сектору економіки району та зростання доходів працівників, зайнятих в цій сфері;

- створення умов для стабільного розвитку аграрного комплексу регіону шляхом підвищення його інвестиційної привабливості;

- створення сприятливих умов для комплексного розв'язання соціальних проблем села та сільських територій.


№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

1.

Збільшення частки нових та перспективних сортів сільськогосподарських культур в структурі посіву

Протягом року

Управління агропромислового розвитку РДА спільно з господарствами району


2.

Використання соломи та поживних решток, іншої нетоварної частини урожаю як органічні добрива

Протягом року

3

Оптимізація застосування мінеральних добрив з врахуванням особливостей грунтів та вирощування сільськогосподарських культур

Протягом року

5.

Застосування сучасних високоінтенсивних технологій вирощування польових культур

Протягом року

6.

Розвиток інтенсивного садівництва із застосуванням крапельного зрошування

Протягом року

7.

Збереження та приріст маточного поголів’я ВРХ , основного стада свиней та проведення закупівлі ремонтних телиць та племінного молодняку

Протягом року

Управління агропромислового розвитку РДА спільно з господарствами району

8.

Проведення часткової заміни або придбання молочного обладнання та молокопроводів вітчизняного або іноземного виробництва.

Протягом року

Управління агропромислового розвитку РДА спільно з господарствами району

9.

Оновлення та ремонт парку сільськогосподарської техніки

Протягом року

Управління агропромислового розвитку РДА спільно з господарствами районуКількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань:

- збереження маточного поголів’я;

- збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарства на 0,5 %;

- підвищення рівня доходів селян та середньомісячної заробітної плати працівникам сільгосппідприємств;

- оновлення сільськогосподарської техніки в господарствах району.


^ 2.4. Будівництво та житлова політика


Оцінка поточної ситуації

Одним із основних напрямків розвитку галузі будівництва є забезпечення житлом населення, тому питання введення в експлуатацію житла в районі знаходиться на постійному контролі. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15.04.2011 № 351 “Про затвердження прогнозних показників розвитку житлового будівництва в районі на 2011 рік” передбачалося введення в дію житла за рахунок усіх джерел фінансування в обсязі 28,385 тис. м2.

Фактично станом на 1 жовтня 2011 року введено в експлуатацію 11,0076 тис. м2 житла.

Протягом 2011 року в районі спостерігалось нарощування темпів житлового будівництва. Проте підсумки щодо загальних обсягів введення житла в експлуатацію за рік поки що підбивати рано, так як на сьогодні цей показник складається тільки за рахунок введення в експлуатацію житла індивідуальними забудовниками.

Порівняльна таблиця

обсягів введення в дію житла за рахунок усіх джерел фінансування (тис. м2)
2009 рік

2010 рік


2011 рік

(на 01.10.2011)

Прогноз

25,49

15,83

28,385

Факт

10,2

27,4

11,0076


Відповідно до прогнозних показників на 2011 рік передбачалося до здачі в експлуатацію по Полтавському району 28,385 тис.м2 житла, з них :

14,385 тис.м2 житла по багатоквартирним будинкам;

14,0 тис.м2 житла по індивідуальному житловому будівництву.

По багатоквартирним житловим будинкам:

ІІ черга будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Петровського, 29-Б в с. Щербані Полтавського району, замовником будівництва є акціонерне товариство Холдингова компанія «Київміськбуд», підрядник – Полтавська районна міжгосподарська будівельна організація «Райагробуд». Площа складає 12,985 тис.м.2, 218 квартир;

реконструкція з надбудовою гуртожитку під 5-ти поверховий житловий будинок на вул. Центральній, 6 в с. Щербані Полтавського району, замовник – управління капітального будівництва Міністерства оборони України, підрядник – товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Мадо». Площа складає 1,4 тис. м2 , 20 квартир.

Будівельна готовність ІІ черги будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Петровського, 29-Б в с. Щербані Полтавського району становить 90% (замовник – акціонерне товариство Холдингова компанія “Київміськбуд”, підрядник – Полтавська районна міжгосподарська будівельна організація “Райагробуд”). При задовільному фінансуванні об’єкт планується до введення в експлуатацію до кінця поточного року.

Будівельна готовність об’єкту реконструкції з надбудовою гуртожитку на вул. Центральній, 6 в с. Щербані Полтавського району складає 60% (замовник – управління капітального будівництва Міністерства оборони України, підрядник – товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Мадо”). Станом на 01.11.2011 року укладено договір між управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України та генеральним підрядником – товариством з обмеженою відповідальністю “Мадо”. На виконання робіт з облаштування вікон, дверей та покрівлі генпідрядник одержав аванс і розпочав будівельні роботи. Об’єкт планується ввести в експлуатацію в першому півріччі 2012 року.

Зменшення обсягів будівництва підприємствами і організаціями усіх форм власності у порівнянні з намірами на початку року викликано станом економіки країни.

Покращення показників розвитку житлового будівництва в районі очікується за рахунок котеджної забудови в селах району, а також за рахунок продовження будівництва об’єктів, спорудження яких було тимчасово призупинено.

У 2010 році Полтавською районною державною адміністрацією розроблені містобудівні обґрунтування на будівництво багатофункціонального торгівельного комплексу за межами населених пунктів на території Супрунівської сільської ради Полтавського району (площа ділянки 0,912 га) та будівництво готельно-ресторанного комплексу і об’єктів благоустрою за межами населених пунктів біля с.Верхоли на території Ковалівської сільської ради Полтавського району (площа ділянки 1,612 га). Земельні ділянки розташовані поблизу автошляху Київ-Харків-Довжанський.

Містобудівні обґрунтування були розглянуті на засіданні архітектурно-містобудівної ради при управління містобудування та архітектури облдержадміністрації (витяг із протоколу засідання ради від 08.10.2010 р. № 11) та пройшли державну експертизу (висновки від 21.09.2010 р. № 03-27-408 та № 03-27-409). Дані земельні ділянки, після розроблення землевпорядної документації, планується у 2012 році виставити на аукціон з продажу прав оренди на ці земельні ділянки, що в подальшому сприятиме економічному та соціальному розвитку Полтавського району.

В зв’язку з набуттям чинності 17 квітня 2011 році Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, відповідно до якого забудова окремих територій буде проводитись лише за наявності затвердженої містобудівної документації (генеральних планів, детальних планів територій), сільським радам району запропоновано обов’язково вжити термінові заходи і прийняти відповідні рішення щодо оновлення генеральних планів населених пунктів. При розробці генеральних планів обов’язково передбачити території під житлове будівництво, у тому числі – будівництво доступного житла з урахуванням зонування територій. Особливо, в першу чергу, це стосується тих населених пунктів, які інтенсивно забудовуються та розвиваються. Це ті села, що знаходяться поблизу обласного центру та вздовж автомобільних доріг державного та обласного значення – Щербані, Розсошенці, Горбанівка, Супрунівка, Абазівка, Верхоли, Копили, Терешки.


Визначення проблем, які необхідно вирішити:

- відсутність вільних земельних ділянок, придатних під забудову багатоквартирними житловими будинками. Єдиний шлях вирішення цієї проблеми – це зміна меж населених пунктів району на підставі оновленої містобудівної документації у відповідності з Указом Президента України від 14.02.2008 року № 121/2008 та вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо розроблення та затвердження в установленому порядку генеральних планів забудови населених пунктів. При наявності додаткових площ земельних ділянок в межах населених пунктів буде можливість вирішувати питання про їх забудову як багатоповерховими, так і садибними житловими будинками. Відповідно до вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” сільські ради та їх виконавчі органи в межах своїх повноважень вирішують питання планування і забудови територій відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Проте через брак коштів значна частина сільських рад не має можливості виготовити нові генеральні плани розвитку населених пунктів.


Основні завдання на наступний рік

Основними напрямками житлової політики щодо розвитку житлового будівництва району є:

- завершення розпочатих будівництвом багатоповерхових житлових будинків, здійснення моніторингу щодо темпів будівництва та проблемних питань;

- реалізація районної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 рр.;

- сприяння будівництву індивідуальних садибних житлових будинків шляхом пошуку незабудованих територій в межах населених пунктів району на землях, визначених містобудівною документацією під житлову та громадську забудову;

- пошук земельних ділянок, придатних для будівництва житла з урахуванням питань інженерного забезпечення житлових будинків та пов’язаних з юридичним статусом ділянок, пошук потенційних інвесторів в будівельну галузь, а також оновлення містобудівної документації населених пунктів району, створення умов з розробки та реалізації на території району містобудівного кадастру;

- оновлення містобудівної документації населених пунктів району;

- зменшення кількості недобудованих об’єктів;

- продовження роботи щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до об’єктів громадського призначення

Покращення прогнозних показників розвитку індивідуального садибного житлового будівництва в районі очікується за рахунок котеджної забудови в сільських населених пунктах.

Однією із ключових задач є розробка схеми планування Полтавського району та забезпечення населених пунктів містобудівною документацією.


Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань:

- введення в експлуатацію 14,0 тис. м2 індивідуального житла;

- продовження будівництва об'єкту “Добудова поліклінічного корпусу Полтавської центральної районної лікарні по вул. Комсомольській, 58-А в м. Полтава поліклінічного корпусу ЦРЛ”;

- реконструкція Рунівщинської загальноосвітньої школи в с. Рунівщина з добудовою спортзалу та актової зали, їдальні, санвузлів.


4999413281805885.html
4999485773832882.html
4999657142738031.html
4999816852637668.html
4999936577321362.html