4.3. Граф логічної структури теми - Методичні рекомендації по розділу "Поліклініка"


^ 4.3. Граф логічної структури теми:

"Диспансерний нагляд за дітьми з ендокринною патологією в поліклініці"(продовження)

^ Адреногенітальні порушения

Нецукровий діабет

Передчасний статевий розвиток

Частота клінічних оглядів
1 р. на міс. – рік, потім

1 р. на 3 міс.

1 р. на 3 міс.

1 раз на 6 міс.

^ Частота додаткових обстежень
Кл. ан. крові,сечі– 1 р. на 6 міс., цукор крові, цукор сечі - 1 р. на 3 міс. Рентген кистей рук – 1 р. на рік. Оцінка фізичного і статевого розвитку - 1 р.на рік.

Кл. ан. крові, сечі ан. Сечі по Зимницькому – 1 р. на 6 міс. Оцінка кількості випитої і виділеної рідини - 1 р. на міс.

Кл. ан. крові, сечі– 1 р. на 6 міс. Рентген черепа – 1 р. на 1-3роки, рентген кистей рук – 1 р. на рік. Оцінка фізичного і статевого розвитку - 1 р. на 6 міс.

^ Лікувальні заходи
Направити дитину в Інститут ендокринології та обміну речовин для обстеження

Контроль терапії препаратами вазопресину при установленому діагнозі.

Направити дитину в Інститут ендокринології та обміну речовин для обстеження; лікарню Охматдит для обстеження та лікування. Контроль терапії антигонадотропними препаратами при установленому діагнозі.

^ Профілактичні заходи


Антигонадотропна терапія до завершення пубертата

^ Тривалість спостереження
Постійно

Постійно

Постійно

^ Термін сан-кур. лікуванняяТеоретичні питання, на підставі яких стає можливим виконання цільових видів діяльності, витікають з графа логічної структури теми:

1. Диспансерний нагляд за хворими з цукровим діабетом в умовах поліклініки

2. Диспансерний нагляд за хворими з захворюваннями щитовидної залози

3. Диспансерний нагляд за хворими з патологією надниркових залоз

4. Диспансерний нагляд за хворими з патологією паращитовідних залоз

5. Диспансерний нагляд за дітьми з патологією гіпофіза

6. Диспансерний нагляд за хворими з порушеннями статевого розвитку в умовах поліклініки

7. Показання і протипоказання щодо санаторно-курортного лікування хворих з ендокринологічною патологією.


Після засвоєння перерахованих питань ознайомтеся з тактичним алгоритмом.


Далі Вам пропонується вирішити декілька завдань. Правильність рішення звірте з еталоном

Завдання 1. Дівчинку 7 років турбує спрага, нічне нетримання сечі, сухість шкіри. Бабуся дитини хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: загальний стан середньої тяжкості, шкіра, язик сухі. У легенях дихання везикулярне, тони серця ритмічні, систолічний шум, на верхівці. Рівень цукру в крові натщесерце - 9,1 ммоль/л, в сечі виявлено цукор. Встановлений попередній діагноз цукровий діабет. Вкажіть провідний синдром захворювання, що розвинулося.

A. Гіперглікемія, глюкозурія.

B. Інтоксикація.

C. Диспепсичний.

D. Дизуричний.

E. Патологічний сечовий.

Завдання 2. Батьки дівчинки 7 років звернули увагу на надмірне вживання рідини їх дитиною. При обстеженні виявлена глікемія надще 6,9 ммоль/л. Висловлено припущення про цукровий діабет. Яка тактика дільничного педіатра в даній ситуації?

А. Направити в стаціонар.

В. Спостерігати, досліджуючи цукор крові в динаміці

С. Провести оральний глюкозотолерантний тест

D. Досліджувати сечу на цукор

Е. Обмежити прийом вуглеводів.

Завдання 3. Дівчинка 11 років два тижні тому перенесла краснуху, після чого у дитини з'явилася слабкість, спрага, часті сечовипускання. При обстеженні: сухість шкіри і видимих слизових оболонок, гнійничкові висипання на шкірі. Цукор крові - 12 ммоль/л, глюкозурія - 115 ммоль/л. З яким попереднім діагнозом необхідно направити дитину в стаціонар?

A. Цукровий діабет

B. Нирковий діабет

C. Пієлонефрит

D. Нецукровий діабет

E. Фруктозурія

Завдання 4. У хлопчика 13 років, хворого на ожиріння П ступеня, протягом останнього місяця спостерігається спрага, часті сечовипускання. У дідуся хлопчика цукровий діабет 2 типу. Об'єктивно: стан задовільний, запаху ацетону в повітрі, що видихається, немає. Рівень глікемії надще - 7,3 ммоль/л, постпрандіальна глікемія - 11,5 ммоль/л, ацетон в сечі негативний, С-пептид - верхня межа норми. Встановіть попередній діагноз.

A. Цукровий діабет 2 типу.

B. Цукровий діабет 1 типу.

C. Нецукровий діабет.

D. Порушена толерантність до глюкози.

E. Нирковий діабет.

Завдання 5. Дільничним педіатром оглядається хлопчик 12 років, який 6 років хворіє на цукровий діабет 1 типу, у якої в результаті порушення дієти з'явилися скарги на різкий біль в животі, головний біль, нудоту. При об'єктивному обстеженні: сухість шкірних покривів і слизових оболонок, діабетичний рубеоз, знижений тургор тканин, запах ацетону в повітрі, що видихається, підвищений рівень кетонових тіл в крові, ацетонурія у всіх порціях сечі. Вкажіть провідну патогенетичну ланку розвинутого ускладнення.

A. Посилення ліполіза

B. Глюкозурія

С. Кетонемія

D. Гіперглікемія

Е. Втрата електролітів

Завдання 6. 11-річна дитина отримує гормон росту з приводу гипофізарного нанізму. Яка частота диспансерного спостереження за цією дитиною на педіатричній ділянці?

А. 1 раз на 2 місяці

B. 1 раз на 2 тижні

C. 1 раз на місяць

D. Щотижня

E. 1 раз на 3 тижні


Еталони.

Завдання: 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А.


^ 5. Короткі методичні вказівки проведення практичного заняття.

На початку заняття викладач перевіряє початковий рівень знань у кожного студента за допомогою тестового контролю. Самостійна робота студентів під керівництвом викладача і лікаря-педіатра, з яким студент працює на педіатричній ділянці, включає: курацію дітей із захворюваннями ендокринної системи, які знаходяться на диспансерному обліку, аналіз амбулаторних карт, рішення ситуативних задач.. В кінці заняття викладач аналізує самостійну роботу кожного студента, здійснює перевірку засвоєння теми шляхом тестового контролю і підводить підсумки практичного заняття.


^ 6. Технологічна карта проведення заняття за темою:Етапи

Час в хв.

Навчальні посібники, засоби навчання, обладнання

Місце проведення заняття

1.

Перевірка вихідного рівня знань

20

Тести

Навчальна кімната в поліклініці

2.

Аналіз амбулаторних карт дітей з патологією ендокринної системи

100

Амбулаторні карти хворих

Навчальна кімната в поліклініці

3.

Складання плану диспансерного спостереження ендокринних хворих

100

Граф логічної структури теми, алгоритм, таблиці

Навчальна кімната в поліклініці

4.

Аналіз ефективності диспансерного нагляду за хворими з патологією ендокринної системи, визначення показань щодо санаторно-курортного лікування

45

Граф логічної структури теми, алгоритм, амбулаторні карти хворих.

Навчальна кімната в поліклініці

5.

Перевірка засвоєння теми. Підведення підсумків.

20

Тести

Навчальна кімната в поліклініці^ Методичні вказівки до вивчення теми:

"Організація невідкладної допомоги дітям в умовах поліклініки. Поствакцинальні реакції. Гіпертермічний синдром. Синдром ацетонемічної блювоти. Диференціальна діагностика невідкладних станів в умовах поліклініки. Надання невідкладної медичної допомоги".


^ 1. Актуальність теми:

Невідкладні стани є дуже важливою і невід'ємною частиною станів, які можуть розвинутися у дітей в умовах поліклініки.

Надання кваліфікованої медичної допомоги вимагає відповідного рівня знань, уміння в стислі терміни визначити основні патологічні синдроми, які представляють загрозу життя, а також знати і використовувати на практиці алгоритми необхідних лікувальних заходів, направлених на поліпшення стану хворої дитини.

Правильно встановлений ведучий клінічний синдром або попередній діагноз, визначає можливість ефективної невідкладної допомоги. От чому на цьому етапі важливі хороші знання диференціальної діагностики, уміння швидко і чітко орієнтуватися в скаргах і об'єктивних симптомах невідкладного стану (або захворювання), не маючи можливості використання необхідної апаратури або лабораторних даних.


^ 2. Загальна мета навчання:

Уміти розпізнати ранні симптоми невідкладних станів у дітей в умовах поліклініки і надавати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.

^ Конкретні цілі:

Початковий рівень знань-умінь
Уміти:1. На підставі анамнестичних даних і об'єктивного обстеження уміти в короткий термін розпізнати провідний синдром невідкладного стану дитини на амбулаторно - поліклінічному етапі спостереження

1. Збирати анамнез, проводити об'єктивне і додаткове обстеження дітей, трактувати їх дані - кафедра пропедевтичної педіатрії
2. Провести диференціальну діагностику невідкладного стану на догоспітальному етапі

2. Знати анатомо-фізіологічні особливості органів і систем та основні патогенетичні механізми розвитку невідкладних життевонебезпечних станів у дітей - кафедра пропедевтичної педіатрії, факультетської педіатрії, кафедра патологічної фізіології
3. Здійснювати невідкладну допомогу при гіпертермічному синдромі, алергічних реакціях, циклічній ацетонемічної блювоті і комах на догоспітальному етапі.

3. Визначити основні групи фармакологічних препаратів, необхідних для надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах у дітей - кафедра загальної фармакології, кафедра клінічної фармакології
4. Визначити подальшу тактику при спостереженні за дитиною, що перенесла невідкладний стан

Для того, щоб Ви могли з'ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішень зіставте з еталоном відповідей.

Завдання 1. Мати хлопчика 3 років з проявами нервово-артритичної аномалії конституції звернулася до дільничного лікаря зі скаргами на нудоту, повторну блювоту, неприємний запах з рота дитини, загальну млявість. Педіатр припустив розвиток ацетонемічної блювоти. Порушення обміну яких кислот лежить в основі розвитку невідкладного стану дитини?

A. Щавлева кислота

B. Піровиноградна кислота

C. Лимонна кислота

D. Янтарна кислота

E. Жирні кислоти

Завдання 2. Дільничний лікар оглянув вдома дитину 1года 6 місяців. Хворий другий день. Млявий. Відмовляється від пиття. Температура тіла 38,5 оС. Неспокійний. Шкіра бліда, гаряча на дотик. Гіперемія слизової оболонки піднебінних дужок, задня стінка глотки зерниста. З носових ходів слизові виділення. Менінгеальні знаки негативні. Яка етіологія лихоманки найбільш вірогідна у дитини?

A. Вірусна інфекція

B. Бактерійна інфекція

C. Недостатній питний режим

D. Менінгоенцефаліт

E. Набряк головного мозку

Завдання 3. У дитини 9 міс. при огляді педіатром в поліклініці з'явилися сіпання окремих груп м'язів, потім приєдналися клонічні судоми кінцівок, хрипкий вдих, галасливе дихання, ціаноз. Напад самостійно пройшов через декілька хвилин. З анамнезу встановлено, що протягом останніх 2-х тижнів періодично наголошуються тонічні скорочення м'язів кистей типу “руки акушера”. Яке дослідження допоможе встановити причину судорожного синдрому у дитини?

A. Визначення рівня фосфору крові

B. Визначення рівня калію крові

C. Визначення рівня кальцію крові

D. Дослідження спинномозкової рідини

E. Нейросонографія


Еталон відповідей: 1Е, 2А, 3С.


Інформацію, необхідну для заповнення базисних знань-умінь можна знайти:

1. Майданник В.Г. Пропедевтика детских болезней

2. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл./ Т.В. Капітан. – Вінниця, 2006.-734 c.


^ 3. Зміст навчання.

При підготовці теми заняття необхідно вивчити наступну літературу:

  1. Дитячі хвороби. Неонатальний, малюковий і ранній вік: Навч. посібник для студ. вищ. мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М.Л. Аряєв (ред.), О.В. Зубаренко (ред.). — О. : Одеський медуніверситет, 2001. — 328 с.

  2. Наказ МОЗ України № 434 від 29.11.2002 р. “Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні”

  3. Наказ МОЗ України № 48 від 03.02.2006 р. “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”

  4. Карманный справочник участкового педиатра/ С.С. Казак, А.Б. Виленский. -4-е изд., перераб. и доп.. -К.: ООО "Интервакцина-Био", 2003.-111 c..

  5. Педиатрия: Учеб. для студентов высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации/ В.Г. Майданник. - 3-е изд.. -Х.: Фолио, 2006.-1125 c.

  6. Неотложные состояния у детей /под ред. А.Д.Петрушиной. – Москва, 2001. – 176 с.

  7. Неотложные состояния у детей. Справочник. /под ред. Ю.Е. Вельтищева и Б.А.Кобринского. – М., «Медицина», 2000. – 272 с.

  8. Пєший М.М. Невідкладна допомога в педіатричній практиці. – Полтава, 2001. – 245 с.
^ 4. Граф логічної структури теми:

"Організація невідкладної допомоги дітям в умовах поліклініки"

ОСНОВНІ СИНДРОМИ при невідкладних станах у дітейГіпертермічний синдром

Синдром ацетонемічної блювоти

Анафілактичний шок

Судорожний синдром

^ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ДІАГНОЗ

ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ХВОРОГО

ПОПЕРЕДНІЙ КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОЗ
^ ДИСПАНСЕРНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Теоретичні питання, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності, витікають з графа логічної структури теми:

1. Гостра лихоманка і гіпертермічний синдром у дітей. Причини, патогенез, клінічні прояви.

2. Диференціальна діагностика лихоманки і гіпертермічного синдрому у дітей.

3. Невідкладна допомога при лихоманці і гіпертермічному синдромі у дітей. Свідчення до госпіталізації хворих.

4. Алергічні реакції. Види поствакцинальних ускладнень у дітей. Клінічні прояви алергічного набряку гортані, ангіоневротичного набряку, кропив'янки і анафілактичного шоку.

5. Принципи надання невідкладної допомоги при алергічних реакціях у дітей. Показання до госпіталізації хворих

6. Синдром ацетонемічної блювоти у дітей. Клінічні прояви, диференціальна діагностика блювоти у дітей. Алгоритм невідкладної допомоги, тактики педіатра.

7. Судорожний синдром у дітей. Причини, патогенез, клінічні прояви.

8. Диференціальна діагностика, невідкладна допомога при судорожному синдромі у дітей.

9. Тактика при спостереженні за дитиною, що перенесла невідкладний стан.

Після засвоєння перерахованих питань ознайомтеся з алгоритмом "Лікування анафілактичного шоку у дітей в умовах поліклініки"


Далі Вам пропонується вирішити декілька завдань-моделей. Правильність рішення звірте з еталоном.

Завдання 1. Дівчинка 4 років спостерігається дільничним педіатром з приводу нервово-артритичного діатезу. Вранці після вживання вершкового масла у дитини спостерігалися повторні блювота, відмова від їжі, запах ацетону з рота, кашкоподібні випорожнення. На прийомі: не лихоманить, млява, шкірні покриви бліді, помірна тахікардія. Який патологічний стан можна припустити у дитини?

A. Ацетонемічний стан

B. Кетонемічний стан, пов'язаний з дебютом цукрового діабету

C. Гостра кишкова інфекція

D. Гострий гастроентероколіт

E. Гостра нейроінфекція

Завдання 2. У дитини з нервово-артритичною аномалією конституції на фоні ГРВІ виникла повторна блювота, визначається запах ацетону в повітрі, що видихається. Яке лабораторне дослідження слід вважати першочерговим?

A. Визначення гематокриту і рівня гемоглобіну

B. Визначення змісту глюкози в добовій сечі

C. Визначення концентрації сечової кислоти в сироватці крові

D. Визначення в крові кетонових тіл і ацетону

E. Визначення змісту глюкози в крові

Завдання 3. При огляді хлопчика 5 років вдома дільничний педіатр виявив прояви ацетонемичної блювоти. Викликав машину швидкої медичної допомоги для госпіталізації. Яким чином в домашніх умовах лікар зміг надати невідкладну допомогу?

A. Внутрішньовенне ведення поляризуючої суміші

B. Внутрішньовенне краплинне введення 10% розчину глюкози і фізіологічного розчину

C. Прийом всередину розчину Рінгера

D. Промивання шлунку 1-2% розчином натрію гідрокарбонату, пиття лужної мінеральної води

E. Внутрішньовенне введення 10% розчину натрію хлориду (0,5 мл/кг)

Завдання 4. Прибувши по виклику, дільничний виявив у однорічної дитини, що хворіє на ГРВІ, наступні симптоми: температура тіла 40,2оС, тахипноэ, збудження, сухість шкірних покривів і слизистих, порушення периферичного кровообігу. Встановлений діагноз гіпертермічного синдрому. Які невідкладні дії слід провести хворому до госпіталізації?

A. Внутрішньом'язове введення нейролептиків у складі літичної суміші

B. Забезпечення доступу свіжого повітря і пиття, призначення антипіретику всередину, фізичні методи охолоджування

C. Призначення нейролептиків і транквілізаторів

D. Внутрішньом'язове введення ведення 50% розчину анальгіну

E. Призначення ацетилсаліцилової кислоти всередину

Завдання 5. У дитини 6 місяців з проявами перинатальної енцефалопатії і вродженою вадою серця в ізоляторі поліклініки зареєстрована температура тіла 37,8оС. При огляді - катаральні явища, озноб, блідий колір шкірних покривів. Який рівень температури тіла є свідченням для призначення антипіретиків даній дитині?

A. 37,0оС і більш

B. 37,5оС і більш

C. 38,0оС і більш

D. 38,5оС і більш

E. 39,0оС і більш

Завдання 6. У дитини 4-х місяців в прищепному кабінеті через 12 хвилин після проведення 2-ої вакцинації АКДС з'явилися ознаки набряку Квінке у області обличчя. Який препарат Ви використовуєте для надання дитині невідкладної допомоги?

A. Папаверин

B. Седуксен

C. Преднізолон

D. Сірчанокисла магнезія

E. Анальгін

Завдання 7. У дитини 6 років з атопією, незабаром після вакцинації в поліклініці з'явилися відчуття страху, давлення в грудній клітці, блювота, шум у вухах, розвинулася задишка, яка гостро перейшла в задуху, ціаноз, порушення свідомості. Який невідкладний стан розвинувся у дитини?

A. Астматичний статус

B. Напад бронхіальної астми

C. Бронхоспазм

D. Анафілактичний шок

E. Гострий менінгоенцефаліт


Еталон відповідей: 1А, 2Е, 3D, 4В, 5С, 6С, 7D.


4983702024708716.html
4983834904162060.html
4984021187192488.html
4984120126830518.html
4984193750198552.html