Звіт нпу імені М. П. Драгоманова - страница 8


Стосовно показників успішності та якості, то вони значно підвищилися: на І курсі на 2,2% та 10%.

Порівняно з минулим роком на всіх інших курсах показники абсолютної успішності, як і показники якості покращилися тільки у спеціалістів на 0,7% та 1%, у магістрів знизилися на 1,3% та 3% відповідно.

Літню підсумкову атестацію (заліково-екзаменаційну сесію) 2006/2007 навчального року повинні були складати 8966 студенти. Не з’явилось на сесію: 21 особа з поважних причин і 49 (в минулому навчальному році було 114 осіб) – без поважних причин. Склали екзамени 8805 студентів, з них:

Таблиця 1.8.4

^ З усіх предметів

2005/2006 н.р.

2006/2007 н.р.тільки на “відмінно” (“А”)

1515 (19,9%)

1799 (20,3%)

+0,4%

тільки на “добре” (“B”, “C”)

461 (6,1%)

605 (6,8%)

+0,7%

на “відмінно” та “добре”
(“A”, “B”, “C”)

2638 (34,7%)

2687 (30,3%)

-4,4%

на змішані оцінки

2645 (34,8%)

2981 (33,6%)

-1,2%

тільки на задовільно (“D”, “E”)

339 (4,5%)

446 (5,0%)

+0,5%

Отримали незадовільні оцінки – 287 (3,2%) студентів, в 2005/2006 навчальному році цей показник складав 1,9% Таким чином порівняно з минулим роком цей показник підвищився на 1,3%. Усього на кінець сесії в університеті налічувалося 402 (4,5%) академборжники. Показник абсолютної успішності, як і минулого року, складає 96%.

За абсолютними показниками успішності інститути розмістилися так:

^ Таблиця 1.8.5

Показник абсолютної успішностіз/п

Назва інституту (факультету)

Абсолютна успішність

2005/2006

2006/20071.

Ін-т української філології

99,80%

99,50%

-0,3%

2.

Ін-т історії та філософії педагогічної освіти

96,60%

98,90%

2,3%

3.

Ін-т фізичного виховання і спорту

93%

98,70%

5,7%

4.

Ін-т іноземної філології

99,20%

98,60%

-0,6%

5.

Ін-т історичної освіти

98,20%

97,80%

-0,4%

6.

Ін-т корекційної педагогіки і психології

97,50%

97,70%

0,2%

7.

Ін-т мистецтв

92,80%

97,20%

4,4%

8.

Кримський гуманітарний факультет96,50%9.

Ін-т педагогіки і психології

97,70%

96,40%

-1,3%

10.

Ін-т соціальної роботи та управління

95,50%

94,10%

-1,4%

11.

Ін-т гуманітарно-технічної освіти

94,10%

93,90%

-0,2%

12.

Ін-т природничо-географічної освіти та екології

93,10%

93,60%

0,5%

13.

Ін-т фізико-математичної та інформатичної освіти і науки

89,40%

92,40%

3,0%

14.

Ін-т політології, соціології, права

97%

89,50%

-7,5%

За показниками якості інститути розмістились в наступному порядку:

І місце Інститут гуманітарно-технічної освіти – 69,1% (72% – 2006 рік).

ІІ – (68,4%) Інститут історії та філософії педагогічної освіти (69% – 2006 рік).

ІІІ – Інститут педагогіки і психології – 68,1% (66% – 2006 рік).

IV – Інститут корекційної педагогіки і психології – 66,7% (65% – 2006 рік).

V – Інститут історичної освіти 63,5% (66% – 2006 рік).

VI – Інститут української філології 61,4% (65% – 2006 рік)

VII – Інститут політології, соціології, права 58,2% (72% – 2006 рік)

VIII – Інститут соціальної роботи та управління 57,7% (61% – 2006 рік)

IX – Інститут іноземної філології 55,8% (57% – 2006 рік)

X – Інститут мистецтв 54,2% (54% – 2006 рік)

XI – Інститут природничо-географічної освіти та екології – 53,7% (63% – 2006 рік).

XII – Інститут фізичного виховання і спорту 47,6 (48% – 2006 рік).

XIII – Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти і науки 44,4% (56% – 2006 рік). І на останньому місці знаходиться Кримський гуманітарний факультет – 21,5%.

Загальний показник якості залишається на рівні минулого року 57 %.

Найбільша кількість академборжників в Інституті фізико-математичному та інформативної освіти і науки (64 студенти) та в Інституті природничо-географічної освіти і науки (63 студенти). Ситуація по курсах складається наступним чином.


^ Таблиця 1.8.6

Показники успішності студентів по курсах

Курс

Абсолютна успішність

Показники якості

2005/2006 н.р.

2006/2007 н.р.

2005/2006 н.р.

2006/2007 н.р.

І

94,4%

93,6%

50%

49%

ІІ

94,2%

94,6%

60%

56%

ІІІ

94,9%

95,3%

63%

60%

ІV

98,8%

99,6%

66%

84%

Спеціаліст

98,9%

99,7%

65%

76%

Магістр

99,8%

99,3%

87%

95%

Абсолютна успішність студентів IV курсу та у “спеціалістів” в середньому покращилася на 1%, а у “магістрів” показник зменшився до 99,3% (на 0,5%).Мал. 1.
Успішність по курсах на 2006/2007 н.р.

Стосовно показників якості: у магістрів він зріс на 8%. У “спеціалістів” цей показник збільшився на 11%. Загальна кількість академборжників на курсах:

1 курс – 173 студенти (7%),

2 курс – 132 студенти (6,2%),

3 курс – 87 студентів (5,2 %),

4 курс – 11 студентів (0,8%),

5 курс (спеціалісти) – 9 студентів (1,0%).

^ 1.9. Робота Науково-методичної ради
і методичних комісій інститутів та факультетів

За звітний період було проведено 5 засідань науково-методичної ради НПУ імені М.П. Драгоманова. Заслуховувалися наступні питання:

І. Про моніторинг і систему управління якістю освіти в університеті (доповідач професор Дмитренко П.В.). Центром моніторингу якості освіти і групами організації самоконтролю якості підготовки фахівців в університеті організовано і методично скеровано трирівневий моніторинг якості освіти: ректорський, директорський (деканський), кафедральний. Внесено пропозиції щодо удосконалення роботи відділів Центру моніторингу якості освіти: оцінювання навчальних досягнень і атестації (Сиротюк В.Д.), соціального моніторингу (Ярошенко А.О.); а також створення відділу проектування системи якості освіти відповідно до Державного стандарту України (ДСТУ ISO 9000-2001), який визначає головні положення, принципи і підходи.

ІІ. Про особливості державної атестації студентів спеціальності “Початкове навчання” в умовах реалізації основних положень Болонської декларації (доповідач доцент Шапошнікова І.М.). В обговоренні доповіді Шапошнікової І.М. виступили Дмитренко П.В., Бойко Г.М., Січкар Т.Г., Закович М.М. Внесено пропозиції щодо розробки “Типового положення про державну атестацію випускників ОКР “бакалавр” на засадах компетентнісного підходу відповідно до вимог державних галузевих стандартів підготовки фахівців та кредитно-модульної системи організації навчального процесу. На основі зазначених у галузевих стандартах виробничих функцій діяльності випускника бакалаврату доручено випусковим кафедрам створити комплекс завдань державної атестації, що розкривають сутність типових задач діяльності вчителя і засвідчують рівні готовності випускників до професійної діяльності.

ІІІ. Про методику оцінювання якості підготовки випускників Інституту гуманітарно-технічної освіти (доповідач професор Андріяшин В.І.). Внесено пропозиції щодо рекомендації до вивчення досвіду Інституту гуманітарно-технічної освіти з проведення державної атестації і впровадження в навчально-наукових підрозділах університету з врахуванням відповідного напряму підготовки.

ІУ. Про використання сучасних інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів університету (доповідач доцент Яшанов С.М.). В обговоренні доповіді Яшанова С.М. виступили Дмитренко П.В., Січкар Т.Г., Толмачова В.С., Щабельська В.Г. Внесено пропозиції щодо використання інформаційних технологій нового покоління – комплексів на базі комп’ютерної техніки, що здатні забезпечити більш продуктивну підготовку під час самостійної навчальної роботи студентів.

Про реалізацію освітніх програм корпорацій Intel “Навчання для майбутнього” та Microsoft “Партнерство в навчанні” в університеті (доповідач доцент Яшанов С.М.). В обговоренні доповіді Яшанова С.М. виступили Дмитренко П.В., Сиротюк В.Д., Січкар Т.Г. Внесено пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної бази забезпечення ліцензійно чистим продуктом (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003) кафедр університету.

У. Про вдосконалення змісту та методичні вимоги до навчальних та виробничих (педагогічних) практик студентів університету (доповідач доцент Тополя Л.В.). Внесено пропозиції щодо вдосконалення змісту та методичних вимог до навчальних та виробничих (педагогічних) практик студентів університету.

УІ. Про вивчення навчальних дисциплін циклу “Гуманітарна та соціально-економічна підготовка” в університеті (доповідач доцент Радченко В. В.). В обговоренні доповіді Радченка В.В. виступили Дмитренко П.В., Грищенко Г.О., Закович М.М., Кушнірук С.А. Внесено пропозиції щодо забезпечення єдиного підходу згідно із Державними стандартами та навчальними планами вивчення навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

УІІ. Про науково-методичне забезпечення навчального процесу в Інституті дистанційного навчання (доповідач професор Лисянська Т.М.). Про науково-методичне забезпечення процесу навчання іноземним мовам студентів університету (доповідач професор Махінов В.М.). В обговоренні доповіді Махінова В.М. виступили Дмитренко П.В., Турчинова Г.В., Сиротюк В.Д., Січкар Т.Г. Внесено пропозиції щодо дотримання Положення про організацію навчального процесу та встановленого в університеті порядку при розробці та впровадженні науково-методичного забезпечення. Запропоновано передбачити інтенсифікацію і підвищення якості навчання студентів на основі впровадження новітніх методик і використання сучасних технічних засобів.

УІІІ. Про роботу методичних комісій Інституту корекційної педагогіки і психології (доповідач Кравець Н.П.), Інституту природничо-географічної освіти та екології (доповідач Кобернік С.Г.), Інституту соціальної роботи і управління (доповідач Ковчина І.Н.), Інституту політології, соціології, права (Закович М.М.).

ІХ. За звітний період науково-методичною радою університету розглянуто і рекомен­довано до затвердження Вченою радою університету 6 підручників, 46 посібників, 13 методичних рекомендацій, 27 навчальних програм, рекомен­довано до друку та надання грифу МОН України 2 посібники.

Найактивнішу участь у роботі науково-методичної ради НПУ імені М.П. Драгоманова брали: голова науково-методичної ради Дмитренко П.В., заступник голови науково-методичної ради Сиротюк В.Д., голови методичних комісій інститутів Кобернік С.Г., Кравець Н.П., Ковчина І.М., члени ради: Січкар Т.Г., Шапошнікова І.М., Тополя Л.В., Лисянська Т.М., Андріяшин В.І., Яшанов С.М., Радченко В.В., Махінов В.М., Дубогай О.Д. та інші.

Науково-методичні комісії інститутів протягом навчального року плідно працювали над удосконаленням навчальних планів у зв’язку з переходом на кредитно-модульну форму навчання студентів та входженням в Болонський процес.

Крім того, в університеті працювала комісія з удосконалення державної атестації студентів університету, яку очолював академік АПН України М.І Шкіль.

Конструктивними є результати роботи методичних комісій багатьох інститутів, зокрема Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки, Інституту корекційної педагогіки і психології, Інституту мистецтв, Інституту історичної освіти. Наприклад, в Інституті корекційної педагогіки і психології основні напрямки проведення методичної роботи – це удосконалення вузівської методики викладання; удосконалення змісту дефектологічної освіти.

У процесі визначення змісту роботи методична комісія інституту врахувала такі аспекти:

– розширення та поглиблення загальної дефектологічної підготовки;

– забезпечення логіко-структурного підходу до визначення обов’язкових та інших навчальних дисциплін, наступності та послідовності у їх вивченні;

– виключення замкнутих циклів окремих навчальних предметів, дисциплін, що не пов’язані з іншими;

– визначення змісту кожного навчального предмета з урахуванням профілю фахової підготовки спеціалістів;

– створення окремих інтегрованих курсів зі спеціальних дисциплін;

– визначення переліку та змісту дисциплін за вибором студентів із забезпеченням належного їх співвідношення з обов’язковими для вивчення предметами;

– забезпечення раціонального вибору спецкурсів та спецсемінарів, як важливого фактору поглиблення спеціальної підготовки фахівців;

– запровадження шкільних та лабораторних практикумів, як своєрідної форми організації навчального процесу.

З переважної більшості фахових дисциплін кафедри розробили навчально-методичні комплекси, до яких входять методичні розробки для лабораторних, семінарських та практичних занять.

Протягом 2006-07 навч. року науково-методична комісія Інституту мистецтв розглядала такі питання:

1. Розробка навчальної та звітної документації для магістрів з фахових дисциплін.

2. Стан педагогічної практики з курсу “Методика викладання СХК”.

3. Про роботу концертмейстерів Інституту мистецтв.

4. Про підготовку до друку п’ятої збірки наукових статей викладачів і аспірантів.

5. Розробка системи рейтингового оцінювання знань студентів з фахових дисциплін та апробація її протягом зимової та літньої сесій.

6. Затвердження нових навчальних планів за усіма спеціальностями згідно вимог Болонського процесу.

7. Підготовка студентів до участі в конкурсах, олімпіадах і фестивалях.

8. Про підготовку до друку шостого випуску збірки наукових статей викладачів і аспірантів.

За результатами засідань науково-методичної комісії у 2006-07 навч. році отримано такі результати:

– згідно з вимогами курсових заліків і екзаменів розроблено та впроваджено кредитно-модульну систему навчання на І-ІV курсів;

– створено систему критеріїв оцінювання якості знань студентів;

– доопрацьовано, затверджено і введено в навчальний процес нові навчальні плани за спеціальностями “вчитель музики і практичний психолог” та “вчитель музики, регент”;

– підвищено вимоги до написання магістерських робіт;

– забезпечено методичну допомогу студентам у написанні магістерських робіт;

– надано можливість проведення безвідривної педагогічної практики для студентів молодших курсів;

– підготовлено й випущено з друку п’яту і шосту збірки наукових праць аспірантів і викладачів;

– обговорено проблеми у роботі концертмейстерів кафедри теорії та методики постановки голосу та визначено шляхи їх подолання;

відзначення організації й забезпечення активної участі студентів Інституту мистецтв у різноманітних конкурсах, олімпіадах і фестивалях.

ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

^ 2.1. Науково-дослідна робота з проблем освіти, зокрема на госпрозрахункових і комерційних засадах,
її результати

У 2006 р. в університеті продовжувалися розробки наукової тематики, що фінансується з держбюджету Міністерством освіти і науки України відповідно до тематичного плану, який був затверджений Вченою радою університету. У плані 20 тем, з яких 11 фундаментальних і 9 прикладних.

До виконання держбюджетних робіт у 2006 р. було залучено: з прикладної тематики – 79 чол., з фундаментальної – 116 чол., всього – 195 осіб, в тому числі 109 викладачів (серед них 24 доктори наук, професори, 48 кандидатів наук, доцентів, без наукового ступеня – 19 чол.), 12 аспірантів, 44 студенти, 17 осіб навчально-допоміжного персоналу.

Обсяг фінансування названих робіт становив 840687 гривень. З них: заробітна плата разом з нарахуваннями становить 797932 грн. На інші витрати МОН України виділило 42755 грн., з них 5000 грн. на відрядження, 37755 грн. – на придбання матеріалів та канцелярських товарів.

Свої фінансові зобов’язання з оплати праці виконавцям держбюджетних тем Міністерство освіти і науки України виконало повністю. Заробітна плата у 2006 р. надходила своєчасно і в повному обсязі. Це позитивно вплинуло і на результати науково-дослідних робіт. Експертна комісія та науково-технічна рада, які підводили підсумки науково-дослідної роботи з держбюджетної тематики за три квартали 2006 р., відзначили відповідальність колективів, що звітувалися, і високий рівень їх наукової продукції. За результатами наукових досліджень із держбюджетної тематики в 2006 р. підготовлено 7 докторських, 14 кандидатських дисертацій, захищено 9 кандидатських дисертацій, опубліковано 3 монографії, 4 підручники, 103 публікацій у наукових виданнях, 8 посібників, захищено 53 дипломних роботи, 113 курсових робіт, проведено 49 наукових конференцій та семінарів, зроблено 46 доповідей на різного рівнях конференціях.

Крім того, з’ясовано причини та час переходу компенсаторних пристосувальних змін серцевого м’яза в патологічні з розвитком наступної серцевої недостатності та визначено критерії й рекомендації щодо організації фізичного навантаження студентів з різними ступенями фізичного розвитку під час аудиторних та додаткових занять із фізичного виховання у ВНЗ. Написано підручник з фізіології.

Розроблено методики внесення мінеральних та органічних добрив у поєднанні з регуляторами росту та методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Основи сільського господарства”.

Побудовано алгоритм розв’язку основної початкової задачі сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з малим запізненням та виродженою матрицею біля похідних.

Розроблено режими регулювання структури ПКМ введенням інгредієнтів із наномодифікатором на поверхні частинок наповнювача. Проведено вибірковий експеримент з визначення основних електрофізичних і теплофізичних характеристик полімерних композиційних матеріалів.

Створено концепцію філософсько-методологічних засобів осмислення і розв’язання фундаментальних проблем української освіти.

Зроблено опис фрактальних властивостей множин, суттєвих для динамічних систем, розподілів ймовірностей, операторів (інваріантних множин, репелерів, атракторів, спектрів, носіїв та суттєвих носіїв щільності тощо) засобами теорії мір дробових порядків, фрактальної геометрії та аналізу.

Створено концепцію туристської та географічно-краєзнавчої підготовки фахівця у педагогічному ВНЗ (у форматі Болонського процесу).

З’ясовані причини занепаду державо-творчих процесів в Україні на межі 17-18 ст. та проаналізовано перебіг політичних подій, які призвели до кризи козацької державності.

Встановлено механізм гносеологічного освоєння закономірностей формоутворення та функціонування системи саморегуляції соціального організму країни. Обґрунтовано атрибутивні властивості органу саморегуляції.

Окреслені особливості втілення митцями інонаціональних мотивів і образів та специфіки їх опрацювання у романтичному письменстві.

Проаналізовані літературні джерела щодо сутності життя. Проведено аналіз основних властивостей, принципів та закономірностей функціонування живої матерії та формулювання і обгрунтування нових ознак життя.

Розроблені структурна модель та зміст компонентів фахової підготовки вчителя трудового навчання до реалізації проектної методики в 5-9 класах загальноосвітньої школи, а також навчальні програми інтегрованих курсів.

Створено модель методичної підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін, складовими якої є розроблені з позицій особистісного підходу та сучасних вимог до вчителя як до професіонала мотиваційний, змістовий та процесуальний блоки та розроблено технологію методичної підготовки вчителя природничих дисциплін в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Удосконалено компоненти комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет, зокрема, зміст освіти, засоби навчання (електронний посібник для вчителя, програма-тренажер для формування інформаційно-пошукових умінь у студентів та учнів).

Проведено наукове обгрунтування рівня збалансованості ринку праці педагогічних кадрів природничих спеціальностей в Україні.

Упорядковано правила утворення назв хімічних сполук відповідно до останніх рекомендацій (Міжнародна спілка теоретичної та прикладної хімії) та систематизація основних хімічних понять і термінів відповідно до правил ISO (Міжнародна спілка стандартизації). Підготовлено і видано посібник “Номенклатура неорганічних сполук”, ІІ частина довідника “Основні поняття та терміни фізичної хімії”.

Створено навчально-технологічне забезпечення процесу підготовки фахівців спеціальності “Соціальна педагогіка. Практична психологія”: підручник “Соціальна педагогіка”, програмне забезпечення спеціальності “Соціальна педагогіка. Практична психологія”, розроблено та видано методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальних курсів спеціальності “Соціальна педагогіка. Практична психологія”, методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт із соціальної педагогіки і практичної психології.

Розроблено наукові основи технічної підготовки вчителів трудового навчання, які забезпечуються створенням інтегрованих курсів “Основи виробництва”, “Прикладна механіка”, “Машинознавство” та “Технічна творчість”.

Запропоновано методичне забезпечення підготовки вчителя за спеціальністю “Валеологія”: галузевий стандарт вищої освіти за спеціальністю “Валеологія”; видано програму з дисциплін “Валеологія”, “Основи медичних знань”, “Методики навчання валеології”; видано навчальний посібник для проведення тренінгів.

Отримано концепцію забезпечення підготовки конкурентоздатного фахівця на засадах компетентнісного підходу та моделі професійної компетентності випускника ВНЗ.

Завершено 7 тем із 20, що входили до тематичного плану 2006 р. Виходячи з обсягів коштів, що вивільнилися по цих темах, експертна комісія провела внутрішній конкурс проектів робіт, що пропонуються до виконання за рахунок бюджетного фінансування. Запити 9 відібраних проектів подані до департаменту науково-технологічного розвитку вищих навчальних закладів. 7 планових, а 2 такі, які будуть включені до тематичного плану за умов збільшення річного обсягу коштів.

У 2007 р. до тематичного плану увійшло 22 теми (12 фундаментальних і 10 прикладних).

До виконання держбюджетних робіт в 2007 н.р. залучено: з прикладної тематики – 71 чол., з фундаментальної т – 103 чол., всього – 174 особи, в тому числі 117 викладачів (серед них 25 докторів наук, професорів, 70 кандидатів наук, доцентів, без наукового ступеня – 22 чол.), 11 аспірантів, 22 студенти, 22 особи навчально-допоміжного персоналу.

Обсяг фінансування названих робіт на 2007 навчальний рік становить 529830 гривень. З них: заробітна плата разом з нарахуваннями становить 503281 грн. На інші витрати МОН України виділило 26549 грн., з них 5000 грн. на відрядження, 21549 грн. – на придбання матеріалів та канцелярських товарів.

У 2006 році у ВОНД виконувалась госпдоговірна тематика.

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської Ради замовило НПУ імені М.П.Драгоманова виконати три науково-дослідні роботи “Розробка методик покращення пам’яті та уваги школярів різних вікових категорій м. Києва в динаміці навчання”, “Розробка психолого-педагогічних основ викладання курсу “Етика” в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва” та “Забезпечення послідовності та наступності у роботі загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з обдарованою учнівською молоддю м. Києва”. Вартість робіт складає 200 тисяч гривень. Очолив колективи, які виконують дані роботи, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни Плиска Олександр Іванович. Дві розробки було завершено, а тема “Розробка методик покращення пам’яті та уваги школярів різних вікових категорій м. Києва в динаміці навчання” продовжується в 2007 р.

У 2006 році в університеті розроблялося (ініціативна тематика – у межах робочого часу) 472 наукових теми за рахунок другої половини робочого дня, серед них 78 колективних, що спрямовані на вдосконалення змісту освіти і методики викладання окремих дисциплін у вищих педагогічних закладах. Викладачі університету спільно із вченими науково-дослідних інститутів, що працюють в системі Академії педагогічних наук України, Академії наук вищої школи, Національної академії наук України, беруть участь у виконанні Державної Національної програми “Освіта”, цільової комплексної програми “Вчитель”, галузевих програм, співпрацюють з АПН України для покращення результатів наукових досліджень (рішення колегії Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України, “Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні”), розробляють державні стандарти педагогічної освіти в Україні.

Більшу частину науково-дослідних робіт становлять фундаментальні дослідження, проте вагомими є і прикладні. За їх результатами у 2006 році підготовлено і видано 2236 найменувань друкованої продукції загальним обсягом 5597,96 друкованих аркушів.

Серед них: 36 монографій – 511,69 друк. арк.; 70 підручників для середньої та вищої школи –857,36 друк. арк.; 246 навчально-методичних посібників – 1925,51 друк. арк.; 65 збірників наукових праць (фахові видання) – 1022,56 друк. арк., методичні розробки, програми, автореферати, статті в журналах (українських і зарубіжних), газетні статті, тези, редагування наукових праць, концерти. За обсягом друкованої продукції слід відзначити науковий доробок кращих інститутів (кафедр), враховуючи вид, обсяг, чисельний склад кафедр і їх кількість:

– Інститут історії та філософії педагогічної освіти (9 кафедр) – 854,61 друк. арк., кафедра культурології – 225,4 друк. арк.;

– Інститут природничо-географічної освіти і екології (11 кафедр) – 623,54 друк. арк., кафедра методики викладання природничо-географічних дисциплін – 210,5 друк. арк.;

– Інститут іноземної філології (7 кафедр) – 559,4 друк. арк.;

– Інститут політології, соціології та права (8 кафедр) – 536,23 друк. арк., кафедра соціології, управління та євроінтеграції – 212,2 друк. арк.;

– Інститут соціальної роботи та управління (3 кафедри) – 367,42 друк. арк., кафедра соціальної педагогіки – 253,22 друк. арк.;

– Інститут гуманітарно-технічної освіти (4 кафедри) – 196, 65 друк. арк.

У 2006 році відповідно до плану університету та плану Міністерства освіти і науки України було проведено 10 наукових конференцій і 5 науково-практичних семінарів, а також позапланові заходи: 3 науково-практичних семінари, 10 конференцій різного рівня, 4 засідання “круглих столів”. У 2007 році (перше півріччя) проведено 24 наукових заходи. Загальна кількість – 52 заходи з проблем вищої освіти і науки.

Професорсько-викладацький склад університету брав активну участь у різного рівня конференціях, симпозіумах, конгресах, наукових читаннях – це 136 заходів. Кількість осіб, що були учасниками, – 380; країни: Польща, Швеція, Австрія, Білорусь, Литва, Російська федерація, Болгарія та інші.

Свої наукові здобутки університет представляв на міжнародних виставках і ярмарках: виставка “Освіта – 2006”, книжкова ярмарка “Форум видавців” (м. Київ), виставка “Россия-Украина: культурные связи независимых государств”, Національна спілка художників України.

Викладачами університету відрецензовано 492 кандидатських дисертації із своєї та суміжних спеціальностей і 86 докторських. Нашими науковими керівниками підготовлено 62 кандидати і 8 докторів наук у 2006 р.

Нарощують здобутки наукові та авторські школи університету (їх 30), які є своєрідними епіцентрами духовності, майстерності вчительської професії.

Безумовно, для науковців особливо цінне визнання їхніх заслуг суспільством і державою:

– у 2006 році обрано членом-кореспондентом АПН України професора Яро– шенко О.Г.;

– дійсними членами АН ВШ України професорів Падалку О.С. і Кудіна А.П.

– удостоєний звання “Заслужений діяч науки й техніки” професор Бех В.П.;

– “Почесною грамотою Кабінету Міністрів України” нагороджено Ярошенко М.О.;

– Нагрудним знаком “Петро Могила” – Падалку О.С.;

– Нагрудним знаком “За наукові досягнення” МОН України – Волинку Г.І., Горба– чука І.Т. – 2006 р.;

– “Почесною грамотою Президії АПН України” – Вовк Л.П., Дем'яненко Н.М., Сергієнка В.П. – 2006 р.

Переможцями університетського Конкурсу на кращу науково-методичну роботу, надруковану у 2006 році, із врученням дипломів і грошових винагород стали: Бондар В.І., Капська А.Й., Дем'яненко Н.М., Прудченко І.І., Іваненко С.М., Литвин Л.П., Семеренко Г.В., Долинська Л.В., Булах І.С.

У 2006 році отримано 1 деклараційний патент на винахід (кафедра зоології); 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (Інститут корекційної педагогіки та психології); грант Державного фонду фундаментальних досліджень (кафедра вищої математики), грант Міжнародного “Альянсу ВІЛ/СНІД в Україні” (кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я); 6 сертифікатів у рамках проекту “Розбудова потенціалу корекційної педагогіки в Україні” згідно з Міжнародною програмою “Темпус” (Інститут корекційної педагогіки і психології).

Продовжується робота над міжнародними науковими проектами “Сингулярні розподіли ймовірностей та перетворень, що зберігають фрактальну розмірність”, “Структура спектральних мір та сингулярно неперервні спектри операторів Шредінгеревського типу”, загальноєвропейський проект INTAS 00-257 Бонн, Берлін, Рим, Київ, Москва, Санкт-Петербург (Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти і науки, кафедра вищої математики). Започатковано співпрацю над проектом Міжнародного банку реконструкції та розвитку спільно із Міністерством освіти і науки України “Рівний доступ до якості освіти в Україні” (кафедра педагогіки і методики початкового навчання).

Підвищення ефективності наукових досліджень у вищих навчальних закладах України – визначальний чинник зростання якості освіти. Цілеспрямована діяльність науковців Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова оцінена достойно – І місце за результатами рейтингової оцінки наукової та науково-технічної діяльності за групами вищих навчальних закладів у 2005 році “педагогічні університети” (вхідні показники: потенціал, результативність).

На шляху вдосконалення освітньої діяльності визначальними є наукові дослідження, що розробляються професорсько-викладацьким складом. 

У 2006/2007 навчальному році в університеті науково-дослідну роботу виконували 962 штатних викладачі, у тому числі 104 доктори наук, професори і 427 кандидатів наук доцентів; 32 дійсних члени і члени-кореспонденти галузевих академій наук: АПН України, АН ВШ України, Української академій історичних наук, Академії політичних наук України, Київської академії наук, Академії мистецтв України, Міжнародної академії спортивних наук, Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, Української екологічної академії наук, Петровської академії наук (Росія), Російської академії освіти.

Відсоток спеціалістів вищої кваліфікації у загальному числі штатних викладачів у 2006 році становив 55,2. У порівнянні з минулим 2005 роком він зріс на 2,2 відсотки.

Розроблялися (ініціативна тематика) 472 наукових теми за рахунок другої половини робочого дня, серед них 78 колективних, що спрямовані на вдосконалення змісту освіти і методики викладання окремих дисциплін у вищих педагогічних закладах. Викладачі університету спільно із вченими науково-дослідних інститутів, що працюють в системі Академії педагогічних наук України, Академії наук вищої школи, Національної академії наук України, беруть участь у виконанні Державної Національної програми “Освіта”, цільової комплексної програми “Вчитель”, галузевих програм, співпрацюють з АПН України для покращення результатів наукових досліджень (рішення колегії Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України, “Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні”), розробляють державні стандарти педагогічної освіти в Україні.

Більшу частину науково-дослідних робіт становлять фундаментальні дослідження, проте вагомими є і прикладні. За їх результатами у 2006 році підготовлено і видано 2236 найменувань друкованої продукції загальним обсягом 5597,96 друк. арк. Показник результативності за звітний період зріс у обсязі на 900 друкованих аркушів у порівняння з минулим роком.

Серед них: 36 монографій – 511,69 друк. арк.; 70 підручників для середньої та вищої школи – 857,36 друк. арк.; 246 навчально-методичних посібників – 1925,51 друк. арк.; 65 збірників наукових праць (фахові видання) – 1022,56 друк. арк., методичні розробки, програми, автореферати, статті в журналах (українських і зарубіжних), газетні статті, тези, редагування наукових праць, концерти. За обсягом друкованої продукції слід відзначити науковий доробок кращих інститутів (кафедр), враховуючи вид, обсяг, чисельний склад кафедр і їх кількість:

Інститут історії та філософії педагогічної освіти (9 кафедр) – 854,61 друк. арк., кафедра культурології – 225,4 друк. арк.;

Інститут природничо-географічної освіти і екології (11 кафедр) – 623,54 друк. арк., кафедра методики викладання природничо-географічних дисциплін – 210,5 друк. арк.;

– Інститут іноземної філології (7 кафедр) – 559,4 друк. арк.;

– Інститут політології, соціології та права (8 кафедр) – 536,23 друк. арк., кафедра соціології, управління та євроінтеграції – 212,2 друк. арк.;

– Інститут соціальної роботи та управління 93 кафедри) – 367,42 друк. арк., кафедра соціальної педагогіки – 253,22 друк. арк.;

– Інститут гуманітарно-технічної освіти (4 кафедри) – 196, 65 друк. арк.

У звітному році творчі колективи кафедр університету продовжили співпрацю з науково-дослідними інститутами Академії педагогічних наук України, Національної академії наук та галузевими академіями.

Результатом співпраці університету та наукових установ НАН, АПН, АН ВШ і галузевих академій України є:

– розробка навчально-нормативних документів;

– залучення провідних учених до наукового керівництва магістерськими, дипломними, дисертаційними дослідженнями та до викладацької роботи;

– здійснення експертизи проектів наукових досліджень і розробок;

– створення наукових установ подвійного підпорядкування, спільних філій науково-навчальних комплексів, центрів;

– розробка проектів Державних стандартів для середньої школи;

– підготовка та проведення Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів; захист дисертацій, наукові дослідження – спільні наукові проекти, на змістовому рівні забезпечено наступність у підготовці фахівців.

^ 2.2. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів (кандидатів, докторів наук)

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів як через навчання в аспірантурі, так і шляхом прикріплення до НПУ імені М.П. Драгоманова здобувачів для підготовки та написання кандидатських дисертацій проводиться з 12 галузей наук на 52 кафедрах із 65 спеціальностей.

В аспірантурі навчається 584 аспіранти, з них на держбюджетній формі – 483 (322/161) і на комерційній основі 101 (25/76).

Переважна більшість – це аспіранти цільового призначення з 30 вузів України і 125 осіб – викладачів, лаборантів і випускників університету готуються за цільовим призначенням для НПУ імені М.П. Драгоманова.

Наукове керівництво аспірантами здійснюють 175 фахівців, з них 28 академіків АПН і НАН України, 97 докторів наук, професорів та 50 кандидатів наук, доцентів.

За звітний період захистили кандидатські дисертації 27 осіб (викладачі, лаборанти нашого вузу).

Це:

Інститут української філології

1. Лісничий Д.В.

2. Багмут І.В.

3. Векуа Н.В.

4. Ткаченко Т.В.

5. Калита О.М.

6. Дияк О.В.

7. Котляренко С.В.

8. Романенко Ю.О.


4972920341325756.html
4973058072494619.html
4973238051977304.html
4973350623775868.html
4973495086091258.html